zadaci iz racuna Lazar Krstic mali

БРУКА: „Геније“ Крстић погрешно израчунао смањења зарада, прете милионске одштете!

zadaci iz racuna Lazar Krstic mali

Лазарев апсурд – појединима се скида 1/4 непостојећег дела плате

БЕОГРАД – Геније са Јејла промашио је у рачуници! Лазар Крстић, министар финансија, направио је кардиналну математичку грешку у прорачуну смањења зарада које износе преко 100.000 динара, и свакоме из те категорије, па и себи, „украо“ по 2.000 динара! Ово за Нашу Патку открива Петар Горић, ученик шестог разреда Основне школе „Талес“ из Милетића и дописни члан клуба математичара „Архимедес“ из Београда.

Ова грешка може проузроковати велики број судских парница и милионске одштете људима који су неправилном рачуницом незаконито ускраћени за 2.000 динара, помножено са бројем оштећених људи, бројем месеци, па са затезним каматама, судским трошковима, нематеријалном штетом итд…  

– Министар је саопштио да ће плате у јавном сектору од 1. јануара бити умањене, и то за износ који прелази 60.000 динара 20 одсто, а за износ који прелази 100.000 динара 25 одсто. И објаснио је да то значи да се првих 60.000 не умањује, да се онај део плате који иде преко 60.000 динара, а није већи од 100.000, умањује за петину, а онај део који је преко 100.000, умањује за четвртину, је л` те? – наводи Горић, ученик који је на такмичењима из математике у Србији постизао запажене резултате.

Код умањења зарада између 60.000 и 100.000 динара, назваћемо их средње висока примања, немамо проблем у рачуници. Ако узмемо да је P – плата, а Pu – умањена плата, нова примања израчунаваће се према формули:

Pu = P – 1/5 * (P  60.000)

– Тако је тачно и оно што је министар навео као пример, да ће плата од 70.000 износити 68.000

Pu = 70.000 – 1/5 * (70.000 – 60.000)

Pu = 70.000 – 1/5 * 10.000

Pu = 70.000 – 2.000

Pu = 68.000

– Али зараде изнад 100.000, назваћемо их безобразно висока примања, по министру ће се израчунавати према формули:

Pu = P – 1/5 * (100.000 – 60.000) – ¼ * (P – 100.000)

– Односно кад упростимо:

Pu = P – 8.000 – ¼ * (P – 100.000)

– У овом другом случају безобразно високих примања, јавља се логичка грешка већ у самој формули, што слабији математичари не примете, а они који се такмичарски баве овом науком и те како запазе. Један геније свакако би то морао знати. По Крстићу, ако неко, на пример, има 150.000 динара зараду, његова нова плата ће се састојати од – првог неумањеног дела од 60.000; другог од 40.000, умањеног за 20 одсто, који, иначе, увек износи 8.000 динара код плата које нису мање од 100.000 динара; и трећег дела од 50.000, умањеног за 25 одсто, које ће у овом случају износити 12.500 динара.

Pu = P – 8.000 – ¼ * (P – 100.000)

Pu = 150.000 8.000  – ¼ * (150.000 – 100.000)

Pu = 142.000 – ¼ * 50.000

Pu = 142.000 – 12.500

Pu = 129.500

Дакле, према министру, плата ће бити умањена са 150.000 на 129.500 динара. Али ту се крије зачкољица, на коју министар није мислио. Онога тренутка када безобразно висока примања умањимо за 20 одсто од првог износа предвиђеног за умањење, односно када је смањимо за 8.000 динара, она више није 150.000, већ 142.000 динара! Према томе основица за друго умањење од 25 одсто је 42.000, а не 50.000 динара!  

Дакле, исправна формула би била:

Pu = P – 8.000 – ¼ * (P – 100.000 – 8.000)

Односно кад је скратимо, формула гласи:

Pu = P – 8.000 – ¼ * (P – 108.000)

Тако би ова плата од 150.000 динара након умањења требало да износи:

Pu = 150.000 – 8.000 – ¼ * (150.000 – 108.000)

Pu = 142.000 – ¼ * 42.000

Pu = 142.000 – 10.500

Pu = 131.500

– Дакле, умањена зарада би требало да износи 131.500, а не 129.500 динара, што значи да је министар Крстић погрешним рачуном у датом приемру украо 2.000 динара, јер је смањио плату више него што је требало. Он је тиме оштетио многе, па и себе, и тиме показао незнање математике. Да је хтео легално да људима с безобразно високим платама скине већу суму, требало је да Влада Србије донесе одлуку да узме већи проценат на тај део плата, од рецимо 30 или 40 одсто.

– Даље, даћемо и пример зараде од 104.000 динара, где долазимо до апсурда да Министарство финансија одузима четвртину непостојећег дела плате! Према Крстићевој рачуници, узима се 8.000 на први део и још 1.000 на други, те би ова плата износила 95.000 динара након умањења.

Pu = P – 8.000 – ¼ * (P – 100.000)

Pu = 104.000 – 8.000 – ¼ * (104.000 – 100.000)

Pu = 96.000 – ¼ * 4.000

Pu = 96.000 – 1.000

Pu = 95.000

– Међутим, јасно је већ из овог примера да ономе ко има такву зараду, након првог умањења плата пада испод 100.000 динара, те му се не може одузети додатних хиљаду динара! Дакле за све плате висине до 108.000 динара, може се одузети само 8.000 динара и ни динар више, јер након тог умањења она више не улази у „црвену тарифу“ да се изразимо ЕПС-овим речником.

– За зараде између 100.000 и 108.000 требало би у том случају да важи посебна формула.

Pu = P – 8.000

– Дакле, ова плата би износила:

Pu = 104.000 – 8.000

Pu = 96.000

– Ако применимо ову формулу видимо да је и овде Крстић украо 1.000 динара. Међутим, и овде се крије грешка, јер ни ову формулу не можемо применити будући да није озакоњена посебном одлуком Владе да се зараде од 100.000 до 108.000, умањују за 8.000 динара. Како ћемо видети из праве формуле коју смо већ навели, Крстић је и овде оштетио запосленог за 2.000, а не за 1.000 динара. Јер кад применимо исправну, некрстићеву формулу, долазимо до занимљивог парадокса, а то је да би требало након првог смањења, зараде требало чак повећати за 25 одсто другог дела! Јер:

Pu = P – 8.000 – ¼ * (P – 108.000)

Pu = 104.000 – 8.000 – ¼ * (104.000 – 108.000)

Pu = 96.000 – ¼ * (- 4.000)

Pu = 96.000 + ¼ * 4.000

Pu = 96.000 1.000

Pu = 97.000

– Дакле, како видимо, множењем два минуса добијамо плус, и уместо минус 1.000, добијамо плус 1.000 динара. Односно, укупно је зарада умањена за 7.000, а не за 9.000 динара. Према овој рачуници видимо да је и овде Крстић оштетио имаоца безобразно високих примања од 104.000 динара, тако што му је скинуо 2.000 динара више него што је требало, давши му 95.000 уместо 97.000 динара.

– Можемо да закључимо да се, према погрешној рачуници Лазара Крстића, свакоме ко у јавном сектору има већу зараду од 100.000 динара, незаконито скида 2.000 динара више од предвиђеног. Јер, 25 одсто од оних 8.000 динара, које нисмо одбили у Лазаревој рачуници, увек износи 2.000 динара. А као што смо рекли, то се могло урадити легалном одлуком Владе, а не погрешним математичким прорачуном – закључује ученик Петар Горић.

Поделите

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *